Welkom op de website VvE Fokkeboom-Plecht.

Op deze website vindt u, naast actuele informatie, ook algemene en achtergrondinformatie over de VvE.

Onder het kopje ‘Over de VvE’, treft u de ‘links’ naar aanverwante zaken zoals statuten, notulen van algemene vergaderingen, diverse formulieren, plattegronden, uitleg over het baggeren, etc.

De VvE heeft tot doel de belangen te behartigen van haar leden. Wat inhoudt dat de vaargeul bevaarbaar moet blijven tegen zo laag mogelijke kosten.

Actuele informatie

Op dinsdag 20 maart 2018 wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in OBS de Ontdekking, Kraaiennest 6, 1319 DA Almere.

Overlast melden bij de gemeente: info@almere.nl of telefoon 14036.

contact: vvefp@hotmail.com